วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เพลงศรัทธา - สมศักดิ์ เหมรัญ Thailand's Got Talent